hacestra

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

introductie

TrillingstechiekTRILLINGDEMPING

Overal waar machines draaien wordt men geconfronteerd met trilling en lawaai. Een eenvoudige manier om deze trilling te beperken, is de toepassing van trillingdempers onder de machines. Afhankelijk van de locatie en het type machine zijn trillingdempers van verschillende aard nodig. Indien men niet dagelijks bezig is met trillingisolatie, is het niet altijd even gemakkelijk om de juiste keuze te maken. Hier wordt een overzicht en advies gegeven om de keuze van trillingdempers te vereenvoudigen.

TRILLING EN LAWAAI

Vroeg of laat veroorzaken werkzaamheden trilling en lawaai. Ze ontstaan in werkplaatsen en ruimten waar o.a. machines opgesteld staan. Hoe dan ook, men moet beginnen met het vaststellen van de oorzaak:

 • onvoldoende of niet aanwezige trillingisolatie.

 • andere oorzaken, b.v. verkeerde berekening van de gebruikte trillingdempers.


Het antwoord op deze vragen wordt verkregen door de machineopstelling en locatie te onderzoeken.
Informatie van diegenen die in de buurt van trillende machines werken is zeer nuttig.

DE VOLGENDE PROBLEMEN ONTSTAAN DOOR TRILLING EN LAWAA I :

 • kostbare en onnodige schade aan machines.

 • Schade aan het gehoor.

 • Lichamelijke schade bij mensen.

 • Tijd verkwistende en kostbare productie onderbrekingen.

 • Storingen aan gevoelige instrumenten en meetapparatuur.


DE OORZAKEN VAN DERGELIJKE PROBLEMEN ZIJN O.A. :

 • Machines zijn zonder toepassing van trillingdempers geplaatst.

 • Machines zijn voorzien van dempers van het verkeerde type of verkeerd formaat. Zo staan machines met door rotatie ontstane onbalans, zoals compressoren, ventilatoren, etc. op te eenvoudige machinevoeten.

 • de trillingdempers zijn niet aangepast aan de locatie.


WAT IS TRILLING  
?

Trilling is een beweging, die veroorzaakt wordt door steeds van richting veranderende krachten. In vele machines en apparaten bevinden zich bewegende delen, welke ronddraaiende en/of heen- en weer gaande bewegingen maken. Door deze bewegingen ontstaan krachten, die via de lagers en het frame op de fundatie worden overgedragen .

TRILLINGDEMPERS


Trillingdempers bestaan uit een elastisch rubberelement, meestal Natuurrubber, met hieraan gevulkaniseerde metalen bevestigingsdelen. Het rubberelement voorkomt dat de machinetrilling aan de fundatie wordt overgedragen. De trilling zelf blijft bestaan en blijft dus aanwezig in de machine of het apparaat .
Een trillingdemper is dus feitelijk een trillingisolator!
Actieve trillingisolatie is het isoleren van trillingen die door een machine of apparaat zelf worden voortgebracht. Passieve trillingisolatie is het isoleren van een machine of apparaat   voor trillingen die van buitenaf komen.

DEMPINGGRAAD

Het effect van de trillingisolatie wordt uitgedrukt in demping graden(%) .  
Hoe hoger dit getal, des te beter de isolatie van detrillingen.
In de meeste gevallen liggen de dempinggraden tussen 60% en 90%, d.w.z. dat 60% tot 90% van de trillingen niet worden doorgegeven.
Men mag zich afvragen welke dempinggraad er verkregen moet worden bij een bepaalde machineplaatsing.
Dit wordt in de eerste plaats bepaald door de locatie waar de machine zijn werk doet.
Ten tweede bepaalt men aan welke eisen een constructie moet voldoen.

IN HET ALGEMEEN GELDEN DE VOLGENDE REGELS


Hoe gevoeliger de locatie, des te hoger de eis die aan de dempinggraad wordt gesteld. Hoe hoger de gewenste dempinggraad,  hoe groter de invering van de demper.
De eigen frequentie van de demper moet minimaal   factor 3 verschillen met de stoorfrequentie.
(zie grafiek)

EIGEN FREQUENTIE

De eigen frequentie van een trillingdemper, is die frequentie waarop een trillingdemper resoneert. Deze frequentie is afhankelijk van de statische invering van het rubber onder een  bepaalde belasting .

STOOR FREQUENTIE

Dit is de frequentie van het object dat op trillingdempers is geplaatst. Hier dient men uit te gaan van de langzaamste beweging.

GELUIDTRILLINGEN

Hoorbare geluidtrillingen hebben een hogere frequentie dan mechanische trillingen. Trillingdempers isoleren geluidtrillingen vrijwel volledig, zodat via het frame van de machine  en de fundatie, een hinderlijk geluid meer voortgebracht wordt. De hoogfrequente trilling die via de lucht wordt doorgegeven, blijft echter bestaan. Deze trilling dient met behulp van b.v. akoestische gordijnen  en/of een geluiddichte omkasting bestreden te worden. HACESTRA levert ook geluidsabsorberend schuim in diverse kwaliteiten.

COMPENSATOREN

Indien een apparaat op trillingdempers wordt opgesteld, dienen ook alle toe-en afvoerleidingen flexibel aangesloten te worden. Gebeurt dit niet, dan planten de trillingen zich via het leidingnet voort.

SNELLE PROBLEEMAFHANDELING

HACESTRA heeft  een uitgebreide keuze van standaard trillingdempers. In voorkomende gevallen ontwerpt en produceert HACESTRA voor uspeciale trillingdempers. HACESTRA staat u met zijn specialisatie ter beschikking om uw probleem op te lossen

Een en ander houdt in dat er een service kan worden gegeven om trilling- en lawaaiproblemen op te lossen. Hierbij worden verschillende factoren afgewogen, niet alleen met betrekking tot de hoogste dempinggraad maar ook t.o.v. kosten, inbouw, levering, etc.

EEN TELEFOONGESPREK IS VAAK VOLDOENDE VOOR HET BEPALEN VAN DE JUISTE KEUZE, INDIEN MEN OVER DE VOLGENDE GEGEVENS BESCHIKT :

 • type machine.

 • gewicht van de machine.

 • aantal steunpunten.

 • stoorfrequentie (laagste toerental, aantal slagen etc.)

 • isolatie van de machine.


Met deze gegevens als uitgangspunt wordt berekend welke veerweg nodig is om een goede dempinggraad te bepalen. De typen en afmetingen van de Trillingdempers zijn hieruit eenvoudig te bepalen.

KEUZE VAN DE JUISTE TRILLINGDEMPER


Met behulp van het diagram, kiest u op eenvoudige wijze het juiste type trillingdemper .
Ga hiervoor als volgt te werk:

Bepaal de belasting per trillingdemper .

Hiervoor dient het totaal gewicht van de te isoleren machine gedeeld te worden door het gewenste aantal trillingdempers. (uitgaande van evenredig verdeelde belasting )

Maak een keuze uit de verschillende typen trillingdempers.
Raadpleeg hiervoor de website
www.hacestra.nl

Bepaal de stoorfrequentie.
Deze is meestal gelijk aan het toerental van de machine, of het laagste toerental van de bewegende hoofddelen van  een eenheid.

eigen frequentie trillingdemper
Moet ca. factor 3 verschillen van de stoorfrequentie. (min.1,5) Indien de veerweg niet haalbaar is moet een andere factor gebruikt worden. Hieruit volgt de veerweg. (zie grafiek)

Resonantie
Indien de stoorfrequentie gelijk is aan de eigenfrequentie van de trillingdemper treedt resonantie op.

DIT MOET ALTIJD WORDEN VOORKOMEN!

Bij het opstarten en stoppen van de machine is er vrijwel altijd een resonantiepunt. Om grote schade te voorkomen, dient dit punt op een zo laag mogelijke frequentie te liggen en zo snel mogelijk gepasseerd te worden.  

Definitieve keuze van de juiste trillingdemper.

Raadpleeg hiervoor de bladzijde op de website waarop het gewenste type trillingdemper staat afgebeeld. De grafieken of tabellen geven de veerweg in mm. aan bij een bepaalde belasting in daN. Overtuig u er daarbij van dat de maximaal toegestane belasting van de trillingdemper niet wordt overschreden.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu